رادیو صاحبی | فایل صوتی

به رادیو صاحبی آموزه های دکتر علی صاحبی بصورت صوتی خوش آمدید.

بیوگرافی دکتر علی صاحبی

دکتر علی صاحبی به سال ۱۳۴۳ در گرگان متولد شد. دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران گذراند.
در سال ۱۳۷۵ در رشتۀ روان‌شناسی بالینی از دانشگاه نیوساوت‏ ولزِ سیدنی درجه دکتری گرفت و در ۱۳۷۷ به دریافت درجۀ فوق دکترا در اختلالات وسواس از کلینیک اختلالات اضطرابی دانشگاه سیدنی نایل آمد.
دوره‌های رسمی «شناخت‌درمانی» را زیر نظر آلبرت آلیس گذراند و گواهی رسمی «طرح‌واره درمانی» را از جفری یانگ گرفت.
مدت هشت سال به عنوان مدرس روان‌شناسی بالینی در دانشگاه فردوسی مشهد فعالیت کرد.
در سال ۲۰۰۶ به جنبش روان‌شناسی مثبت‌نگر تئوری انتخاب و مؤسسۀ واقعیت‌درمانی ویلیام گلسر پیوست. اکنون به عنوان مربی ارشد و عضو هیئت علمی مؤسسه فعالیت می‌نماید.
در سال ۲۰۰۸ با دریافت مجوز رسمی از دکتر ویلیام گلسر، مرکز آموزش واقعیت‌درمانی ایران را بنیانگذاری کرد.
از دکتر علی صاحبی تا کنون چهل جلد کتاب و چهارده cd آموزشی و چندینDVD  صوتی/ تصویری و ِِبیش از ۳۵ مقاله در مجلات علمی و پژوهشی منتشر شده است.
دکتر ویلیام گلسر در سال ۱۹۶۷ برای آموزش ایده‌های خود مؤسسه‌ای را در لس‌آنجلس بنیان گذارد.
از آن پس تاکنون تئوری انتخاب و کاربست‌های عملی آن در مشاوره، درمان و مدیریت راهبرانه نیروی انسانی و سازمان‏ها را در کشورهای مختلف آموزش داده است.
 

سخنرانی دکتر علی صاحبی در تدکس (Tedx) کیش

لایو های دکتر علی صاحبی

شیوه های مدیریت موثر و سازنده در شرایط استرس زا

پادکست ها

این فایل های صوتی (ویس) تاثیرگذار برگرفته از پکیج معمار زندگی است

[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/02-%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%20.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از آرامش سخن می گوید.

 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/03-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A8%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D8%B1_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از انسان امروز سخن می گوید.

 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/04-%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1%20%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1%20%D9%87%D8%A7/Sequence%2001_4.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از میلیونرها ، بیلیونرها سخن می گوید.

 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/05-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D9%87%D8%A7.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از رابطه در زندگی می گوید.

 
 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/06-%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از زاویه نگاه سخن می گوید.

 
 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/07-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%DA%AF%D9%84-%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%84/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%DA%AF%D9%90%D9%84%D8%8C.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از کار مردم ، کار گِل ، کار دل سخن می گوید.

 
 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/08-%D8%B3%D9%86%DA%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D9%BE%D8%A7/why%20person.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از سنگ های پیش پا می گوید.

 
 
[myaudio link="http://sahebiacademy.ir/academy/Radio%20Sahebi/09-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از قدرت مسیر می گوید.

 
 
[myaudio link="http://sahebiacademy.ir/academy/Radio%20Sahebi/10-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3/%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%DA%86%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%AF.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از اپیکتتوس به ما چه می آموزد می گوید.

 
 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/11-%20%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از انزوا دوری گزینی و احساس تنهایی می گوید.

 
 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/12-%20%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%20%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7/%D8%B7%D8%B1%D8%B2%20%D9%81%DA%A9%D8%B1%20%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%20%D8%B7%D8%B1%D8%B2%20%D9%81%DA%A9%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از طرز فکر پویا طرز فکر ایستا می گوید.

 
 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/13-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از زندگی متعادل از نگاه بودا می گوید.

 
 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/15-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از معنای مقایسه می گوید.

 
 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/16-%20%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D9%84.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از ویترین دانایی می گوید.

 
 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/17-%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از شعور دود گرفته می گوید.

 
 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/18-%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20(2).mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از محیط کار می گوید.

 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/19-%20%D8%B4%D8%A7%D8%AF%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D8%AF%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از مولفه های شاد زیستی می گوید.

 
 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/20-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7_%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از جبر جغرافیایی می گوید.

 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/21-%20%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D9%87%D8%A7/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از تهدید ها و فرصت ها می گوید.

 
 
[myaudio link="http://sahebiacademy.ir/academy/Radio%20Sahebi/22-%DA%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%AE%D8%B1%20%D9%87%D8%A7/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%20%DA%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%AE%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D9%86%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از تنها گور خرها تغییر نمی کنند می گوید.

 
[myaudio link="http://sahebiacademy.ir/academy/Radio%20Sahebi/23-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از مثلث قربانی می گوید.

 
 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/24-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C/[email protected]"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از تاب آوری می گوید.

 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/23-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از هدف زنده ، هدف مرده می گوید.

 
 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/26-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9%20%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%A8%DB%8C%20%D9%86%D9%82%D8%B5%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9%20%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از بی نقص گرایی(گزارش به خاک یونان) می گوید.

 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/27-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از ازدواج از دیدگاه تئوری انتخاب می گوید.

 
 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/28-%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AA/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AA.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از شهامت می گوید.

 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/29-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C/%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از یکپارچگی می گوید.

 
 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/30-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%20%D8%A8%D8%AF/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از رئیس بد (مدیریت راهبرانه) می گوید.

 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/31-%20%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/Untitled%20Project%202.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از شجریان ها می گوید.

 
 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/Radio%20Sahebi/30-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%20%D8%A8%D8%AF/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3.mp3"]

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از رئیس بد (مدیریت راهبرانه) می گوید.

 
[myaudio link="https://dl.sahebiacademy.com/academy/2019/tab-avari/TED-Kerman.mp3"]

پادکست تدکس کرمان 1398 (Tedx)

 
 

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

5 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید