رادیو صاحبی | فایل صوتی

رادیو صاحبی | فایل صوتی

به رادیو صاحبی | فایل صوتی و آموزه های دکتر علی صاحبی بصورت صوتی خوش آمدید.

رادیو صاحبی | فایل صوتی

دکتر علی صاحبی به سال ۱۳۴۳ در گرگان متولد شد. دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران گذراند.
در سال ۱۳۷۵ در رشتۀ روان‌شناسی بالینی از دانشگاه نیوساوت‏ ولزِ سیدنی درجه دکتری گرفت و در ۱۳۷۷ به دریافت درجۀ فوق دکترا در اختلالات وسواس از کلینیک اختلالات اضطرابی دانشگاه سیدنی نایل آمد.
دوره‌های رسمی «شناخت‌درمانی» را زیر نظر آلبرت آلیس گذراند و گواهی رسمی «طرح‌واره درمانی» را از جفری یانگ گرفت.
مدت هشت سال به عنوان مدرس روان‌شناسی بالینی در دانشگاه فردوسی مشهد فعالیت کرد.
در سال ۲۰۰۶ به جنبش روان‌شناسی مثبت‌نگر تئوری انتخاب و مؤسسۀ واقعیت‌درمانی ویلیام گلسر پیوست. اکنون به عنوان مربی ارشد و عضو هیئت علمی مؤسسه فعالیت می‌نماید.
در سال ۲۰۰۸ با دریافت مجوز رسمی از دکتر ویلیام گلسر، مرکز آموزش واقعیت‌درمانی ایران را بنیانگذاری کرد.
از دکتر علی صاحبی تا کنون چهل جلد کتاب و چهارده cd آموزشی و چندینDVD  صوتی/ تصویری و ِِبیش از ۳۵ مقاله در مجلات علمی و پژوهشی منتشر شده است.
دکتر ویلیام گلسر در سال ۱۹۶۷ برای آموزش ایده‌های خود مؤسسه‌ای را در لس‌آنجلس بنیان گذارد.
از آن پس تاکنون تئوری انتخاب و کاربست‌های عملی آن در مشاوره، درمان و مدیریت راهبرانه نیروی انسانی و سازمان‏ها را در کشورهای مختلف آموزش داده است.

رادیو صاحبی

مبحث : میلیونرها ، بیلیونرها

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از میلیونرها ، بیلیونرها سخن می گوید.

رادیو صاحبی

مبحث : انسان امروز

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از انسان امروز سخن می گوید.

رادیو صاحبی

مبحث : آرامش

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از آرامش سخن می گوید.

رادیو صاحبی

مبحث : کار مردم ، کار گِل ، کار دل

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از کار مردم ، کار گِل ، کار دل سخن می گوید.

رادیو صاحبی

مبحث : زاویه نگاه

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از زاویه نگاه سخن می گوید.

رادیو صاحبی

مبحث : رابطه در زندگی

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از رابطه در زندگی می گوید.

رادیو صاحبی

اپیکتتوس به ما چه می آموزد

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از اپیکتتوس به ما چه می آموزد می گوید.

رادیو صاحبی

مبحث : قدرت مسیر

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از قدرت مسیر می گوید.

رادیو صاحبی

مبحث : سنگ های پیش پا

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از سنگ های پیش پا می گوید.

رادیو صاحبی

مبحث : زندگی متعادل از نگاه بودا

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از زندگی متعادل از نگاه بودا می گوید.

رادیو صاحبی

مبحث : طرز فکر پویا طرز فکر ایستا

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از طرز فکر پویا طرز فکر ایستا می گوید.

رادیو صاحبی

مبحث : انزوا دوری گزینی و احساس تنهایی

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از انزوا دوری گزینی و احساس تنهایی می گوید.

رادیو صاحبی

مبحث : شعور دود گرفته

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از شعور دود گرفته می گوید.

رادیو صاحبی

مبحث : ویترین دانایی

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از ویترین دانایی می گوید.

رادیو صاحبی

مبحث : معنای مقایسه

در این پادکست از رادیو صاحبی دکتر از معنای مقایسه می گوید.