عزت نفس

عزت نفس
فکر می‌کنید،زیاد مورد سوء استفاده دیگران قرار می‌گیرید.همیشه کمتر از آنچه که لایق آن هستید دریافت می‌کنید.تن به رابطه های نادرست می‌دهید. یا مطابق آنچه که  لیاقتش را دارید، دریافت نمی‌کنید.و مدام به خودتان می گوید باید بیشتر از این حرفها خودم را دوست داشته باشم و خودم را بپذیریم.

عزت نفس استخوان بندی و ستون فقرات روان ماست و کمبود آن به وجود آورنده دردهای بسیاری است که به بعضی از آنها اشاره کردیم . در این بسته آموزشی  کوشیدم به صورت مفصل به این موضوع طالب اطراف آن بپردازیم و امید داریم راهکارهای مناسبی برای پرورش عزت نفس در اختیار شما گذاشته باشیم.

برخی از پرسش هایی که در بسته عزت نفس به آن پاسخ می‌دهیم.

چهار باور اصلی برای ساختنِ ساختمان برای خودمان چیست؟

پایه های اصلی ساختمان چه چیزهایی است و چگونه می توانیم این پایه ها را بسازیم؟

آیا عزت نفس با خواندن ، سخنرانی گوش دادن ، با نصیحت دریافت کردن و داشتن مربی بالا می رود؟یا با تشویق دریافت نکردن و… پایین می آید؟

زندگی آگاهانه چیست؟

پذیرش و سطوح آن چیست؟

سئوال هایی که افراد مسئولیت پذیر در مواجه شدن با مشکلات از خود می پرسند چیست؟

تفاوت بین مفهوم کلی و پذیرش خود به عنوان یکی از مؤلفه ها در چیست؟

تفاوت بین جرأتمندی و و جسارت و پرخاشگری در چیست؟

اهمیت صداقت درونی یا یکپارچگی در  چیست؟

اهمیت خود دوستداری و شفقت ورزی به خود چیست؟

اهمیت زندگی هدفمندانه در چیست؟

مدت زمان این برنامه آموزشی بیش از 240 دقیقه می باشد.

معرفی دورهنمایش رایگان

مقدمه

تعریف

ویژگی های افراد با عزت نفس بالا و پایین

سودمندی های عزت نفس

خودپذیری

مسئله و عوامل عزت نفس سالم

گام اول عزت نفس

گام دوم دوم خودپذیری

زندگی جراتمندانه

جراتمندی بخش دوم

تمرین هدفمند زیستن

هدفمند زیستن(2)

پنج گام تمرین یک پارچگی و صداقت بخش اول

پنج گام تمرین یک پارچگی و صداقت بخش دوم

اگر ارزش های غلط انتخاب کنیم چه باید کرد؟

تمرینات زندگی آگاهانه

تمرین رفتار جراتمند

درس نامه عزت نفس (PDF)

تومان420,000 تومان309,000

امتیاز 5 از 2 رای