پکیج هنر راهبری در سازمان

دوست داریم نیروی انسانی داشته باشیم که تمام آرزو هایمان را محقق کنند. بالاترین بازده با کمترین هزینه ها ،نوآور و ایده پرداز  ،منظم و مرتب. هر روز صبح با بالاترین سطح انرژی و انگیزه سر کار حاضر شوند،و در انتهای روز گزارش کارهای انجام شدیشان ما را شگفت زده کند و بی هیچ حاشیه ای شرکت را توسعه دهند ما را به سر منزل مقصود برساند، فقط به یک نکته توجه نمی کنیم

هیچ نیرویی برای رساندن شما به آرزوهایتان کار نمی کند آنها برای آرزوها و چشم انداز خودشان کار می کنند .

شیوه سنتی مدیریت مبتنی بر پاداش و تنبیه هنوز بر بخش عظیمی از سیستم های مدیریت سرمایۀ انسانی سازمان ها و شرکت ها حاکمیت دارد  و شیوۀ مدیریت سنتی که تکیه گاهشان پاداش و تنبیه است ، یعنی رییس بدون آنکه هیچ درون داد یا نظری از کارکنانش بخواهد  با حداقل نظر خواهی از پرسنلش  به آنها می گوید که چه می خواهد و انتظار دارد که چگونه  کار را انجام دهند،او به تنهایی  استانداردها را تعیین می کند و کیفیت کار کارکنان را ارزیابی می کند ، اگر آنها کارها را آنگونه که می خواهد انجام ندهند، رییس آنها را با تهدید به اخراج یا کسر حقوق و مزایا و یا با حداقل انگیزه سازهای رایج مثل  اضافه حقوق ، پست و کار جالب تر  انگیره مند می کند.

یکی از روش های مؤثر برای برای دریافت تولید و خدمات کیفی از نیروهای متخصص و دانش پیشه مدیریت راهبرانه  بر اساس تئوری انتخاب است.مدیریت راهبرانه بر اساس تئوری انتخاب بر خلاف شیوه سنتی   معتقد است چون موجود آدمی از بیرون برانگیخته نمی شد و تنبیه و تشویق روی آنها مؤثر نیست.براساس تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانۀ نیروی انسانی،همۀ افراد از درون و توسط آنچه دربارۀ خودشان و زندگی شان ارزشمند می دانند برانگیخته می شوند. و وقتی که ببینند کاری که انجام می دهند و از آنها  خواسته می شود با  نیازها،ارزش ها و اهداف آنها در زندگی ربط و پیوند دارد، با آمادگی تمام همۀ انرژی، خلاقیت و تعهدشان را مصروف تولید کالا یا خدمات کیفی می کنند

نکته بسیار مهمی که باید به آن دقت داشته باشید این است که ، در شرایط بسیار دشوار که یافتن و حفظ کار مهم است، باز هم کارکنانی که فکر می کنند مدیر بالا دست آنها به آنها به عنوان یک انسان با منزلت به نیازها و خواسته ها و ارزش هایشان توجهی ندارد با غیبت و کم کاری یا بدکاری در برابر اقتدار رییس مقاومت از خودشان نشان می دهند، اگر کارکنان باور داشته باشند که مدیریت به آنها ارزش نمی دهد و به نیاز ها و خواسته هایشان بی توجه است  ،راههای بسیار زیادی وجود دارد که می توانند کار فرد را در سطح حداقل قابل قبولی انجام داده و هنوز شغل خود را حفظ کنند

وقتی مدیران بیآموزند که چگونگی نیروهای زیردست خود را “رهبری” کنند، آنگاه خواهند فهمید که یک رابطه گرم،صمیمی، محترمانه و مبتنی بر ارزش های متقابل بین راهبر و کارکنانی که تحت سرپرستی و راهبری آنهاهستند، مؤثر ترین رابطه های انسانی است که باید ارج نهاده شود.

در این برنامه آموزش تمام تمرکز ما بر موضوع چگونگی جایگزینی راهبری به جای ریاست است
سرفصل های مدیریت راهبرانه  با تئوری انتخاب دکتر علی صاحبی

 • قسمت اول : مقدمه
 • قسمت دوم: چرا کارمندان با کیفیت کار می کنند
 • قسمت سوم: آغاز مدیریت راهبرانه و نقش گلسر و دمینگ
 • قسمت چهارم: تعریف و عرف مدیریت راهبرانه
 • قسمت پنجم: کوه یخ و نیازها
 • قسمت ششم: دنیای مطلوب
 • قسمت هفتم: تفاوت اساسی بین نظریه محرک و پاسخ و تئوری انتخاب
 • قسمت هشتم: هدف مدیریت راهبرانه
 • قسمت نهم: چگونه یک مدیر راهب موثر باشیم
 • قسمت دهم: مدیر راهبر در برابر مدیر رییس ماب
 • قسمت یازدهم: جمع بندی مرحله اول
 • قسمت دوازدهم: سه فاز تغییر برای یک سازمان کیفی
 • قسمت سیزدهم: گام های لازم برای حرکت به سوی کیفیت
 • قسمت چهاردهم: فرآیند راهبرانه تصمیم های کیفی در سازمانی

سرفصل ها بسته آموزشی مدیریت انگیزه کارکنان پکیچ ویدیویی ۱۸۶ دقیقه از دکتر علی صاحبی

  1.  زیر بنای انگیزه انسانی
  2.  نیازهای زیر بنای انگیزه آدمی
  3. تفاوت مدیر رییس ماب و مدیر راهبر
  4.  ساختار انگیزه
  5. سطوح انگیزه
  6.  پیوستار انگیزه
  7.  دعوت به مسئولیت پذیری
  8. ایفای نقش چارچوب سازمان

پنجره اطمینان آموزش ۱۱۰ دقیقه ای از دکتر علی صاحبی

سرفصل های این بسته آموزشی

   1. قسمت اول : چیستی پنجره اطمینان؟
   2. قسمت دوم: سودمندی پنجره اطمینان ؟
   3. قسمت سوم: عناصر پنجره اطمینان؟
   4. قسمت چهارم: طراحی پنجره اطمینان؟
   5. قسمت پنجم: چشم انداز
   6. ایفای نفش در جهت چشم انداز و پنجره اطمینان

تقویت هوش مثبت ۱۳۷ دقیقه ویدیو آموزشی از دکتر علی صاحبی

سرفصل ویدیو آموزشی تقویت هوش مثبت 

   1. مقدمه
   2. راهبردهای پرورش هوش مثبت
   3. ۱۰ خرابکار درونی
   4. شیوه های تضعیف خرابکارهای درونی
   5. تقویت ماهیچه های هوش مثبت افزایش سرمایه روانشناختی

    سرفصل های این برنامه

    • قسمت اول : مقدمه
    • قسمت دوم: تعریف
    • قسمت سوم: مولفه های اصلی سرمایه روانشناختی
    • قسمت چهارم: جمع بندی
    • قسمت پنجم: تاب آوری
    • قسمت ششم : استراتژی های تاب آوری در سازمان
    • قسمت هفتم: تکنینک تاب آوری در سازمان
    • قسمت هشتم: امید
    • قسمت نهم: خوش بینی
    • قسمت دهم : خود کار آمدی دلبستگی در سازمان سرفصل های این دوره سه ساعت و چهل و پنج دقیقه ای
     • قسمت اول: تعریف وفاداری
     • قسمت دوم: عواملی که باعث دلبستگی در کارکنان می شود
     • قسمت سوم: نقطه مقابل دلبستگی و دلزدگی
     • قسمت چهارم: معرفی الگوی احترام
     • قسمت پنجم: گستره احترام
     • قسمت ششم: مروری بر مولفه های احترام
     • قسمت هفتم : گام اول: قدرشناسی از تلاش ها
     • قسمت هشتم: گام دوم: توانمند سازی
     • قسمت نهم: گام سوم: ارایه بازخوردهای حمایتی
     • قسمت دهم: گام چهارم: شراکت
     • قسمت یازدهم: گام پنجم : بیان انتظارات
     • قسمت دوازدهم: گام ششم:  درک و ملاحظه کارکنان
     • قسمت سیزدهم: :گام هفتم اعتماد پیش نمایش دمو ها

 

معرفی دورهنمایش رایگان

دلبستگی در سازمان 1

دلبستگی در سازمان 2

دلبستگی در سازمان 3

دلبستگی در سازمان 4

دلبستگی در سازمان 5

دلبستگی در سازمان 6

دلبستگی در سازمان 7

دلبستگی در سازمان 8

دلبستگی در سازمان 9

دلبستگی در سازمان 10

دلبستگی در سازمان 11

دلبستگی در سازمان 12

دلبستگی در سازمان 13

هوش مثبت 1

هوش مثبت 2

هوش مثبت 3

هوش مثبت 4

هوش مثبت 5

هوش مثبت 6

آزمون هوش مثبت - خردمندها

آزمون هوش مثبت - خرابکارها

مدیریت انگیزه کارکنان 1

مدیریت انگیزه کارکنان 2

مدیریت انگیزه کارکنان 3

مدیریت انگیزه کارکنان 4

مدیریت انگیزه کارکنان 5

مدیریت انگیزه کارکنان 6

مدیریت انگیزه کارکنان 7

مدیریت راهبرانه 1

مدیریت راهبرانه 2

مدیریت راهبرانه 3

مدیریت راهبرانه 4

مدیریت راهبرانه 5

مدیریت راهبرانه 6

مدیریت راهبرانه 7

مدیریت راهبرانه 8

مدیریت راهبرانه 9

مدیریت راهبرانه 10

مدیریت راهبرانه 11

مدیریت راهبرانه 12

مدیریت راهبرانه 13

مدیریت راهبرانه 14

پنجره اطمینان 1

پنجره اطمینان 2

پنجره اطمینان 3

پنجره اطمینان 4

پنجره اطمینان 5

پنجره اطمینان 6

سرمایه روانشناختی 1

سرمایه روانشناختی 2

سرمایه روانشناختی 3

سرمایه روانشناختی 4

سرمایه روانشناختی 5

سرمایه روانشناختی 6

سرمایه روانشناختی 7

سرمایه روانشناختی 8

سرمایه روانشناختی 9

سرمایه روانشناختی 10

آزمون ارزیابی کارکنان - PDF

آزمون دلبستگی کارکنان - PDF

آزمون احترام کامل - PDF

مطالعه مورد راهبری خود و گروه - PDF

مطالعه راهبری خود با هوش مثبت - PDF

پرورش هوش مثبت 1 - PDF

پرورش هوش مثبت 2 - PDF

راهبری مقتدرانه - PDF

روابط انسانی در سازمان - PDF

دانلود یکجای پاورپوینت ها و پی دی اف ها

هدیه ویژه شماره یک (صوت)

هدیه ویژه شماره دو (صوت)

هدیه ویژه شماره سه (صوت)

هدیه ویژه شماره چهار (صوت)

هدیه ویژه شماره پنج (صوت)

هدیه ویژه شماره شش (صوت)

هدیه ویژه شماره هفت (صوت)

ویدئو جمع بندی شماره یک

ویدئو جمع بندی شماره دو

ویدئو جمع بندی شماره سه

ویدئو جمع بندی شماره چهار

ویدئو جمع بندی شماره پنج

ویدئو جمع بندی شماره شش

ویدئو جمع بندی شماره هفت

ویدئو جمع بندی شماره هشت

ویدئو جمع بندی شماره نه

ویدئو جمع بندی شماره ده

جزوات دروه مدیریت راهبرانه

پاورپوینت های دوره مدیریت راهبرانه

پی دی اف مدیران

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 1
امتیاز کلی : 5.0
پیشنهاد شده توسط : 1 کاربر
بر اساس 1 فروش
1
0
0
0
0
 1. منصوره پیرحیاتی

  در تاریخ

  دانشجو
  پاسخ

  بسیار عالی

 


دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت دوره

تومان3,000,000

امتیاز 5 از 1 رای
تعداد دانشجو : 44
تاریخ انتشار: 19 مرداد 1398آخرین بروزرسانی: 8 دی 1399تعداد بازدید: 2110
قوانین و مزایای استفاده

 

 • تضمین کیفیت آموزش ها
 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • فروش فقط از طریق آکادمی دکتر علی صاحبی
 • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
دسته: