مشاهده همه 4 نتیجه

ماژول ۱ تئوری انتخاب و کاربست های آن آکادمی صاحبی

5.00 2 رای
دوره بصورت غیرحضوری و بدون مدرک  تئوری انتخاب  و واقعیت درمانی در یک تعریف ساده، در مورد انتخاب‌ها و چگونگی…
164
1,500,000 تومان

ماژول ۲ تئوری انتخاب و کاربست های آن در واقعیت درمانی

5.00 1 رای
دوره بصورت غیرحضوری    تئوری انتخاب و کاربست های آن در واقعیت‌ درمانی(اتاق درمان و مشاوره ) تئوری انتخاب  و…
105
1,500,000 تومان

ماژول ۳  تئوری انتخاب و کاربست های آن (تمرکز بر توسعه فردی)

5.00 1 رای
دوره بصورت غیرحضوری و بدون مدرک  تئوری انتخاب  و واقعیت درمانی در یک تعریف ساده، در مورد انتخاب‌ها و چگونگی…
86
1,500,000 تومان

ماژول ۴ تئوری انتخاب و کاربردهایش

5.00 2 رای
دوره بصورت غیرحضوری و بدون مدرک  تئوری انتخاب  و واقعیت درمانی در یک تعریف ساده، در مورد انتخاب‌ها و چگونگی…
78
1,750,000 تومان