0
05138473531
پیشنهاد شگفت انگیز
مشاهده همه

هویت موفق

تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰
۰۱:۱۵
۴۹

تکنیک‌ها اتاق درمان

تومان۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰

شکست عشقی

تومان۸۰۰,۰۰۰
۲
دوره های تئوری انتخاب و کاربست های آن
دوره های معمار زندگی
مشاهده همه
آموزش مجازی
مشاهده همه

شکست عشقی

تومان۸۰۰,۰۰۰
۲

عزت نفس

تومان۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۰۹,۰۰۰
۵
۸۲

فرزندپروری بعد از طلاق و جدایی

تومان۱۴۵,۰۰۰
۰۱:۲۶
۵۳

سلامت روان در مهاجرت

تومان۸۰,۰۰۰
۴۳
دوره های زوج درمانی
مشاهده همه

زوج درمانی _مشاوره پیش از ازدواج

تومان۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱,۳۵۰,۰۰۰
۴۷

زوج درمانی – حل تعارضات زناشویی

تومان۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۳
دوره های راهبری شخصی
مشاهده همه

هویت موفق

تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰
۰۱:۱۵
۴۹

دلبستگی در سازمان

تومان۴۸۰,۰۰۰
۳
۹

هوش مثبت

تومان۳۵۰,۰۰۰
۱۱

هنر راهبری در سازمان

تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴

مدیریت انگیزه کارکنان

تومان۴۰۰,۰۰۰
۱۲